1. Allmänt och nyheter

ALLMÄNT OM BLOGGEN Den här bloggen handlar om Gustaf Wilhelm Hagström (1810-1889) och böckerna om honom. Här finns faktarutor med mer information om personer i böckerna samt händelser och förhållanden med anknytning till det som beskrivs i handlingen. Ny faktaruta kommer den 28 i varje månad. Här finns också foton från platser där böckerna utspelas, information om intressegruppen Gustafsällskapet och om försäljningsställen, kommentarer från läsare, kalendarium, kontaktuppgifter m m.
 
NYHETER
 

Som svar på frågor jag fått om vad som är sant och vad som är påhittat i böckerna om Gustaf så gör jag en kort listning här över påhittade avsnitt

Bok 1

Ulv Isaksson är påhittad som person. Att en täljd trähäst av honom skulle finnas på Stockholms slott är därför fantasi. Det finns däremot faktauppgifter som har anknytning till Stockholms slott i bok 3.

 sid 54 Petter i Svallby  på väg att ”antasta” Maja i jordkällaren inför Majas bröllop

 sid 382, Lars Peter  ”antastar” Maja-Stina inför Gustafs och Britas bröllop

 Bok 2

Alla beskrivningar om ”uppknäppta blusliv” och ”under prästfruns kjolar”, ”solande tonårsflickor” med flera beskrivningar av sexuell karaktär saknar faktaunderlag.

 Sid 36, 78-79, 92, 299, 436. Enligt kyrkoarkiven fanns det en granne till Gustaf när han bodde i Sneby, en ung änka, med namnet Catharina Andersdotter, men det finns inga faktauppgifter om att Gustaf och hon hade några särskilda kontakter, allt detta är påhittat.

 Sid 321-345, sid 420 Hela avsnittet om besöket i Sätra brunn och de ”lösaktiga fruntimmer” som hölls där är påhittat. Den enda faktauppgift som finns är ett uttalande av Brita som vill ”ge igen” i ett trängt läge när hon blev instämd för horsbrott. Det fanns inte någon grund före hennes uttalande.

 Sid 375-382, samtalet med ”Petrus” på en Stockholmskrog är helt påhittat.

 Sid 385-398, mötet med kusinen Maximiliana och moster Lill-Stina i Stockholm är helt påhittade.

 I bok 3 finns inga påhittade händelser. Inte ens uppgifterna om kylan eller snöstormarna är fantasier, för även väderuppgifterna för de aktuella datumen finns att hämta ur historiska dokument. Ju närmare sanningen man förhåller sig desto trovärdigare blir berättelsen. Berättelsen om Gustafs liv behöver inte ”kryddas” med påhittade händelser. Hans liv är tillräckligt händelserikt ändå.  Det finns dessutom massor med uppgifter om verkliga händelser i Gustafs liv som inte kommit med i böckerna, delvis på grund av att påhittade händelser fått utrymme. Exempel finns i de 73 faktarutorna som hittills publicerats och ändå finns mycket kvar.

 
Romanerna om Gustaf
De historiska romanerna Gustaf  (2010), Andra boken om Gustaf (2013) och Tredje boken om Gustaf (2015)baseras på offentliga arkivfakta som har nedtecknats i romanform. Göran Källgården har forskat fram alla uppgifterna och även skrivit den tredje boken. Eva Emanuelsson och Göran Källgården har skrivit de två första. Romanen Gustaf  utspelas 1808-1830 och skildrar Gustaf Hagströms barn- och ungdomsår, huvudsakligen i Litslena socken utanför Enköping. I Andra boken om Gustaf, som utspelas 1842-1850, bor han kvar i Litslena, är bonde och familjefar. Den tredje boken beskriver händelserna fram till Gustafs död 1889.
   Böckerna skildrar Gustafs tankar, bekymmer och glädjeämnen, i vardag och fest, grå vardagslunk men även stora, spännande och hemska händelser i familjer, gårdar, byar, kyrkor och tingshus på landsbygden samt på gator och krogar i stadsmiljö.     
  Talbok Alla tre böckerna, Gustaf, Andra boken om Gustaf och Tredje boken om Gustaf finns som talböcker för Synskadades Riksförbunds studiecirklar i ABF. De går också att låna på bibliotek för dem som har rätt att låna talböcker.
  
Länk till Enköpings-Postens artikel om Tredje boken om Gustaf
https://eposten.se/enkoping/2015/10/28/sista-kapitlet-om-gustaf 

              

 
 

Publicerade faktarutor

1.  Sven Bladhs uppväxt
2.  Sven Bladhs trassliga affärer
3.  Uppsala rådhusrätt under åren 1815-1817
4.  Majas far och farföräldrar
5.  Majas mor och morföräldrar  
6.  Wilhelms far och farföräldrar     
7.  Wilhelms mor  och morföräldrar
8.  Angående Svinnegarns källor       
9.  Sven Bladh får böter och sockerbagarna en erinran
10. Beskrivning av borgaruniformen                          
11. Sven Bladh ansöker om att få sälja Gustafs andel i Skillinge 
12. Släktingarnas svar på Sven Bladhs ansökan 
13. Sven Bladhs förnyade ansökan, rättens utslag
14. Rotekontrakt mellan soldaten och rotebönderna i Skillinge
15. De första förmyndarna för den omyndige Gustaf
16. Eldsvåda hos Guldsmeden Fondelius i Uppsala 1817
17. Exra waktstyrka mot mordbrand (Sven Bladh)
18. Gustafs farbröder Lars Peter och Anton Hagström inför rätta, del 1
19. Farbröderna Lars Peter och Anton Hagström inför rätta, del 2
20. Farbröderna Lars Peter och Anton Hagström inför rätta, del 3
21. Efterlysningar den 21 juni 1822
22. Juliana Hallerström, Enköpings-Näs
23. Eldsvåda i Sättrarna, Litslena år 1825
24. Angående den exekutiva försäljningen av Häflinge 1819
25. Diverse sabbatsbrott i Litslena 1816                                              
26. Gustafs förtroendeuppdrag i Litslena socken
27. Frivilligt förbud mot utländska yppighetsvaror i  Litslena, 1817
28. Beslut om några ”Lösdrifvare” i Uppsala den 5   Mars1818
29. Överdådig ringning i kyrkklockorna, Litslena                    
30. Beredskapsåtgärder i Litslena vid koleraepidemin 1834
31. Salpetersjuderi i Litslena 1814 - 1830
32. Litslena år 1812
33. Auktioner i Trögd - mars 1819
34. Byordning för Sneby by, fastställd 1 maj 1823 - del 1
35. Byordning för Sneby by fastställd 1 maj 1823 -  del 2
36. Byordning för Sneby by fastställd 1 maj 1823 -  del 3
37. Litslena år 1839
38. Litslena 16 mars 1827
39. Litslena 1838-1844   
40. Giftermålsbalken - del 1
41. Giftermålsbalken - del 2
42. Giftermålsbalken - del 3
43. Beslutsärenden i Enköping - 1822 
44. Litslena 1827 - 1828
45. Sjöolycka på Björkfjärden, hösten 1809.
46. Gustafs fång och försäljning av Häflinge No 2 - Lillgården
47. Gustafs svärföräldrars fördelskontrakt - 1834
48. Gustafs svärföräldrars fördelskontrakt, igen -  1834
49. Gustafs svärföräldrars fördelskontrakt, 10 år senare - 1844
50. Det nya skolhuset i Litslena
51. Gustafs svärfar hade upplåtit mark för en torpstuga
52. Soldat Kraft har förlupit sin hustru
53. Anders Andersson okvädad på auktion
54. Överlastad dräng under högmässan, 1817
55.  Förbud mot överdådig ringning i kyrkklockorna, 1848
56. Det ökande problemet med tiggeri, 1869
57. Ett  vildsint och tygellöst sinnelag, 1865
58. Problem med lösaktigt och kringfarande folk, 1866  
59. Klockare Öberg belönad, 1863
60. Obändiga lynnen, svärfar och måg, 1869
61. Kreatursmarknader, 1869
62. Notiser i Enköpings Weckoblad, 1856
63. Sjukdom och dödsfall på Hagströms gård, 1869
64. Wilhelm van Rijswijk - del 1
65. Wilhelm van Rijswijk - del 2
66. Wilhelm van Rijswijk - del 3
67. Försvarslöse ynglingen Johan Asp.
68. Skollärartjänsten i Härkeberga 1853-1865
69. Den värnlösa flickan Stina Lisa, 6 år gammal
70. Intressekonflikt om Hällby hälsobrunn efter laga skiftet
71. Dråp vid Litslena gästgivaregård - del 1 
72. Dråp vid Litslena gästgivaregård - del 2
73. Dråp vid Litslena gästgivaregård - del 3
74. Sofia Ljungs tragiska död julaftonen 1827
75. Gustafs svärfars uppdrag i Litslena 1823
76. Ansökan om bygglov i Uppsala 1816
77. Stöld av en tupp 1878
78. Dråp i Uppsala 1816
79. Alkoholförsäljningen vid Litslena gästgiveri 1892
80. Dottersonen Gustaf W Hagström vid gästgivargården 1894-1901
       Faktarutorna 81 och framåt ligger under avsnitt 5.
81. Stupade soldater och gärdesgårdars beskaffenhet
82. Upphävande av äktenskapslöfte 1811
83. Upplösning af trolofning 1811
84. Gifvit rustningshäst sådana medicamenter att den störtat 1813
85. Nioåring omkom efter att ha blivit överkörd af häst och släde 1815
86. Äktenskaps upplösning och barnmorskas anlitande 1816
87. Sven Bladhs andra hustru, Juliana Hallerström
88. En bortkommen näsduk
89. Anlitande af Clarinettsblåsaren Löf från Hjelsta, m m
90. Vargar och vaccinering
91. Tvist om en för garvning inlämnad kohud
92. Ansökan om att få uppsätta wäderquarn i Svallby
93. Notiser från Litslena sockenstämma 1824-1835
94. Kopplingar Gustaf - Göran
95. Slottsstäderskan Augusta Holm, Gustafs barnbarn
96. Kungens resa genom Enköping och anställandet av en torgsoperska
97. Verksamhet vid gästgiveriet och skjutshållet i Litslena
98. Trasslet vid Presttorp i Litslena, 1834
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

2010-10-28

2010-11-28

2010-12-28

2011-01-28

2011-02-28

2011-03-28

2011-04-28

2011-05-28

2011-06-28

2011-07-28

2011-08-28

2011-09-28

2011-10-28

2011-11-28

2011-12-28

2012-01-28

2012-02-28

2012-03-28

2012-04-28

2012-05-28

2012-06-28

2012-07-28

2012-08-28

2012-09-28

2012-10-28

2012-11-28

2012-12-28

2013-01-28

2013-02-28

2013-03-28

2013-04-28

2013-05-28

2013-06-28

2013-07-28

2013-08-28

2013-09-28

2013-10-28

2013-11-28

2013-12-28

2014-01-28

2014-02-28

2014-03-28

2014-04-28

2014-05-28

2014-06-28

2014-07-28

2014-08-28

2014-09-28

2014-10-28

2014-11-28

2014-12-28

2015-01-28

2015-02-28

2015-03-28

2015-04-28

2015-05-28

2015-06-28

2015-07-28

2015-08-28

2015-09-28

2015-10-28

2015-11-28

2015-12-28

2016-01-28

2016-02-28

2016-03-28

2016-04-28

2016-05-28

2016-06-28

2016-07-28

2016-08-28

2016-09-28

2016-10-28

2016-11-28

2016-12-28

2017-01-28

2017-02-28

2017-03-28

2017-04-28

2017-05-28

 

2017-06-28

2017-07-28

2017-08-28

2017-09-28

2017-10-28

2017-11-28

2017-12-28

2018-01-28

2018-02-28

2018-03-28

2018-04-28

2018-05-28

2018-06-28

2018-07-28

2018-08-28

2018-09-28

2018-10-28

2018-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0