8. Källförteckning och Var kan man köpa böckerna?

Källförteckning

 

Hos Landsarkivet i Uppsala har använts följande:

Kyrkböcker för berörda församlingar (Lillkyrka, Litslena, Strängnäs, Uppsala domkyrkoförs,

Vårfrukyrka, Enköping, Härkeberga, Biskopskulla, Giresta, Fröslunda, Hjälsta)

Sockenstämmoprotokoll för berörda församlingar 1808-1864

Trögds härads domböcker, 1809 – 1905

Trögds härads småprotokoll 1810-1900 (inteckningar, fastebref, förmynderskap)

Enköpings Rådhusrätt och Magistrat 1821-1822

Strängnäs Rådhusrätt och Magistrat, 1819

Uppsala Rådhusrätt och Magistrat 1816 - 1817

Uppsala Kämnärsrätts protokoll 1815 - 1817

Länsstyrelsen, Landskansliets Konceptböcker 1815 - 1822

Länsstyrelsen, Landskansliet Handlingar angående auktioner 1704-1838

Länsstyrelsen, Landskansliet Executionsdiarier

Bouppteckningar Uppsala län och Södermanlands län

Jordeböcker Uppsala län, Trögds härad

Mantalslängder Uppsala län, Trögds härad

Domkapitlet AI:x förhör och protokoll

Stadskartor över Strängnäs, Uppsala

Uppsala akademiska sjukhus/kirurgiska kliniken med föregångare. Patientjournaler 1864-1866

Uppsala akademiska sjukhus/kirurgiska kliniken med föregångare. Inskrivningsliggare kirurgiska

 kliniken 1864-1865

Uppsala akademiska sjukhus: Journal över de å sjukhusets allmänna afdelning vårdade sjuka.

Läns Lazarettet Upsala, dödbok 1839-1875

Uppsala läns hushållningssällskap, Protokoll och handlingar, 1855-1878

 

hos Riksarkivet:

Svea Hovrätts utslag på överklaganden

 

På Lantmäteriet:

Lantmäteriets historiska kartor, Strängnäs, Uppsala, Lillkyrka, Litslena

 

Övriga källor:

Uppsala läns Kungliga hushållningssällskap, 1815 - 1915

Historik över Sparbanken i Enköping 1835 – 1935

Enköpings Nyheter, 1925

Enköpings-Posten, 1879-1890

Enköpings Tidning, 1889

Enköpings Weckoblad, 1856, 1863-1879

Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsinstitut: Upplands-­Bro, från då till nu

Olle Nilsson: Inte för ro skull

Rolf Larsson: Från träplog till tändkula

K. Hållén: Afskrift av Kronolänsman C.J. Sandquists efterlemnade anteckningar.

Margareta Nylander: Handbok wid den brukliga Matlagningen (1842)

Gustafva Björklund: Kokbok för husmödrar (1855)

Kerstin Wenström: Husmoderns bok (1907)

 

Var kan man köpa böckerna om Gustaf?

Böckerna Gustaf och Andra boken om Gustaf) kostar 250:- kr vardera. Tredje boken om Gustaf kostar 200:- kr.Böckerna kan köpas på följande ställen:

- Gestbloms Bokhandel, Enköping
- Nibble Gårdsbutik. Kungshusby
- E-post gustaf.w.hagstrom@hotmail.com
- På tfn 0708-67 46 46 
- Direkt av Göran Källgården se www.sigdat.se och klicka på respektive bok
- Beställas hos andra bokhandlare
- Nätbokhandeln www.bokus.com.    Alla tre böckerna Gustaf, Andra boken om Gustaf och Tredje boken om Gustaf finns att låna på Enköpings huvudbibliotek, bokbussen och filialbiblioteken i Örsundsbro, Grillby och Fjärdhundra och att beställa på bibliotek i andra kommuner. 

 

Trackback
RSS 2.0